551 כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ. כַּבְּדֵהוּ בִּכְסוּת נְקִיָּה, דְּהַיְנוּ כַּנְפֵי מִצְוָה, כַּבֵּד אֶת ה' מֵהוֹנֶךָ, זוֹ תוֹרָה וּמִצְווֹת. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב אֹרֶךְ יָמִים בִּימִינָהּ בִּשְׂמֹאלָהּ וְגוֹ'. שֶׁאֵין אָדָם עָנִי אֶלָּא מִן הַתּוֹרָה וּמִן הַמִּצְווֹת. נוֹדָע, אַחַר שֶׁבֵּאֲרוּהָ בַּעֲלֵי הַמִּשְׁנָה, אֵין עָנִי אֶלָּא מִן הַתּוֹרָה וּמִן הַמִּצְווֹת, שֶׁעָשְׁרוֹ שֶׁל אָדָם תּוֹרָה וּמִצְווֹת.

 551 רעיא מהימנא כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ. כַּבְּדֵהוּ בִּכְסוּת נְקִיָּיה, דְּהַיינוּ כַּנְפֵי מִצְּוָה, (משלי ג) כַּבֵּד אֶת ה' מֵהוֹנֶךָ, דָּא תּוֹרָה וּמִצְּוֹת. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, (משלי ג) אוֹרֶךְ יָמִים בִּימִינָהּ בִּשְׂמֹאלָהּ וגוֹ. דְּעָנִי לָאו אִיהוּ בַּר נָשׁ, אֶלָּא מִן הַתּוֹרָה וּמִן הַמִּצְּוֹת, אִשְׁתְּמוֹדַע, דְּבָתַר דְּאוּקְמוּהָ מָארֵי מַתְנִיתִין אֵין עָנִי אֶלָּא מִן הַתּוֹרָה וּמִן הַמִּצְּוֹת, דְּעֻתְרָא דְּבַר נָשׁ אוֹרַיְיתָא וּמִצְּוֹת.

kabed et avicha ve'et immecha. kabedehu bichsut nekiah, dehaynu kanfei mitzvah, kabed et 'he mehonecha, zo torah umitzvot. zehu shekatuv orech yamim biminah bismo'lah vego'. she'ein adam ani ella min hattorah umin hammitzvot. noda, achar shebe'aruha ba'alei hammishnah, ein ani ella min hattorah umin hammitzvot, she'ashero shel adam torah umitzvot

r'y mhymn kabed et avicha ve'et immecha. kabedehu bichsut nekiayh, dehayynu kanfei mitzevah, (mshly g) kabed et 'he mehonecha, da torah umitzeot. hada hu dichtiv, (mshly g) orech yamim biminah bismo'lah vgo. de'ani la'v ihu bar nash, ella min hattorah umin hammitzeot, ishttemoda, devatar de'ukemuha ma'rei matnitin ein ani ella min hattorah umin hammitzeot, de'utra devar nash orayeyta umitzeot

Translations & Notes

כבד את הקב"ה, שנקרא אביך, והמלכות, שנקראת אימך. בבגד נקי, שהוא כנפי מצווה, טלית נאה. כי טלית בציצית נקרא, תשמיש מצווה. כתוב, כבד את ה' מהונך, זה תורה ומצוות. כמ"ש, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. שאין אדם עני, אלא כשהוא עני מן התורה ומן המצוות. אשר עושר של האדם הוא תורה ומצוות.

 552 וּמִשּׁוּם כָּךְ כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ מֵהוֹנֶךָ, וְאַל תִּשְׁתַּדֵּל בַּתּוֹרָה כְּדֵי לְהִתְגַּדֵּל בָּהּ, כְּמוֹ שֶׁבֵּאֲרוּהָ הַחֲבֵרִים, וְאַל תַּעֲשֵׂם עֲטָרָה לְהִתְגַּדֵּל בָּהֶם, וְלֹא תֹאמַר אֶקְרָא בַּעֲבוּר שֶׁיִּקְרְאוּנִי רַבִּי, אֶלָּא (תהלים לד) גַּדְּלוּ לַה' אִתִּי. כַּבֵּד אֶת ה' מֵהוֹנֶךָ, כְּבֵן שֶׁחַיָּב בִּכְבוֹד אָבִיו וְאִמּוֹ.

 552 וּבְגִין דָּא, כַּבֵּד אֶת יְיָ' מֵהוֹנֶךָ, ולָא תִּשְׁתַּדֵּל בְּאוֹרַיְיתָא, כְּדֵי לְהִתְגַּדֵּל בָּהּ. כְּמָה דְּאוּקְמוּהָ חַבְרַיָּיא, וְאַל תַּעֲשֵׂם עֲטָרָה לְהִתְגַּדֵּל בָּהֶם, ולא תֹאמַר אֶקְרָא בַּעֲבוּר שֶׁיִּקְרְאוּנִי רַבִּי, אֶלָּא (תהלים לה) גַּדְּלוּ לַיְיָ' אִתִּי. כַּבֵּד אֶת יְיָ' מֵהוֹנֶךָ, כְּבֵן דְּאִיהוּ חַיָּיב בִּיקָרַא דַּאֲבוֹי וְאִמֵּיהּ.

umishum kach kabed et avicha mehonecha, ve'al tishttadel battorah kedei lehitgadel bah, kemo shebe'aruha hachaverim, ve'al ta'asem atarah lehitgadel bahem, velo to'mar ekra ba'avur sheiikre'uni rabi, ella (thlym ld) gadelu la'he itti. kabed et 'he mehonecha, keven shechayav bichvod aviv ve'immo

uvegin da, kabed et adonay ' mehonecha, vla tishttadel be'orayeyta, kedei lehitgadel bah. kemah de'ukemuha chavrayay, ve'al ta'asem atarah lehitgadel bahem, vlo to'mar ekra ba'avur sheiikre'uni rabi, ella (thlym lh) gadelu la'adonay ' itti. kabed et adonay ' mehonecha, keven de'ihu chayayv bikara da'avoy ve'immeih

Translations & Notes

ומשום זה, כבד את ה' מהונך, ולא תעסוק בתורה כדי להתגדל בה. כמו שלומדים, ואל תעשם עטרה להתגדל בהם. ואל תאמר, אקרא בעבור שיקראוני רבי, אלא כמ"ש, גַדלו לה' איתי, כבד את ה' מהונך, כבן שהוא חייב בכבוד אביו ואימו.

 553 מִשּׁוּם שֶׁהוּא מְשֻׁתָּף מִשְּׁתֵּי טִפּוֹת שֶׁמֵּהֶן נוֹצָר הָאָדָם. מֵהַטִּפָּה שֶׁל אָבִיו לֹבֶן הָעֵינַיִם, וַעֲצָמוֹת וְאֵיבָרִים. וּמִטִּפָּה שֶׁל אִמּוֹ הַשָּׁחֹר שֶׁבָּעַיִן, וְשֵׂעָר וְעוֹר וּבָשָׂר. וּמְגַדְּלִים אוֹתוֹ בַּתּוֹרָה וּמַעֲשִׂים טוֹבִים.

 553 בְּגִין דְּאִיהוּ מְשׁוּתָּף מִתְּרֵין טִפִּין, דְּמִנְּהוֹן נוֹצַּר בַּר נָשׁ. מִטִפָּה דְּאַבוּהָ, חִוָּורוּ דְּעַיְינִין, וְגַרְמִין וְאֵבָרִין. וּמִטִפָּה דְּאִמֵּיהּ, שָׁחוֹר דִּי בְּעַיְינִין, וְשַׂעֲרָא וּמַשְׁכָא וּבִשְׂרָא. וְרַבִּיאוּ לֵיהּ בְּאוֹרַיְיתָא, וְעוֹבָדִין טָבִין.

mishum shehu meshuttaf mishettei tipot shemmehen notzar ha'adam. mehattipah shel aviv loven ha'einayim, va'atzamot ve'eivarim. umittipah shel immo hashachor sheba'ayin, vese'ar ve'or uvasar. umegadelim oto battorah uma'asim tovim

begin de'ihu meshuttaf mitterein tipin, deminnehon notzar bar nash. mitipah de'avuha, chivavru de'ayeynin, vegarmin ve'evarin. umitipah de'immeih, shachor di be'ayeynin, vesa'ara umashcha uvisra. verabi'u leih be'orayeyta, ve'ovadin tavin

Translations & Notes

משום שהוא משותף משתי טיפות, שמהן גופו של האדם. מטיפה של אביו נעשה הלבן שבעיניים ועצמות ואיברים. ומטיפה של אימו נעשה, השחור שבעין ושערות ועור ובשר. ומגדלים אותו בתורה ומע"ט.